Prochem Carpetclean XL S800 5Ltr

Silnie skoncentrowany, nie zawierający fosforanów niskopieniący koncentrat do użycia w maszynach przenośnych oraz systemach Truck-Mount. Zawiera inhibitory korozji, chroniące system pomp i orurowania w maszynach przed zniszczeniem.

199,48  162,18  netto

Dostępność W magazynie
+ -
SKU: S800 Kategorie: ,

Opis

Prochem Carpetclean XL S800 5Ltr

Środek do prania wykładzin dywanowych. Prochem Carpetclean XL S800

Silnie skoncentrowany wysokiej jakości detergent do płukania ekstrakcyjnego, nie zawierający fosforanów. Preparat niskopienny do użycia w maszynach przenośnych oraz systemach Truck-Mount. Zawiera inhibitory korozji, chroniące system pomp i orurowania w maszynach przed zniszczeniem osadzania się pozostałości chemii szczególnie w odkurzaczach z podgrzewaczem wody.

Przed otwarciem wstrząsnąć.

Należy zawsze poddać dywan próbnemu działaniu roztworu rozcieńczonego preparatu, aby sprawdzić trwałość barwy.

Mocno zabrudzone powierzchnie potraktować wcześniej środkiem S710 Trafficlean zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.

Ekstraktory przenośne: rozcieńczyć koncentrat S800 w proporcji (1:333).

Po więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonicznym: +48 660 859 752

Dodatkowe informacje

Producenci

Przeznaczenie

Rozcieńczanie

Mieszalność

Temperatura MAX

Postać

Kolor

Zapach

Opakowanie

Odczyn pH

Sposób użycia

Przed otwarciem wstrząsnąć.

Należy zawsze poddać dywan próbnemu działaniu roztworu rozcieńczonego preparatu, aby sprawdzić trwałość barwy.

Mocno zabrudzone powierzchnie potraktować wcześniej środkiem S710 Traficlean zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.

Ekstraktory przenośne: rozcieńczyć koncentrat S800 w proporcji (1:333).

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera metakrzemian disodu. Zawiera limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera więcej niż 5 i mniej niż 15% EDTA i jego soli, zawiera 15 % lub więcej, lecz mniej niż 30 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera kompozycję zapachową.

Video

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Najczęściej oglądane produkty